Private Label Kutu Mendil

  • 403014 Ürün Özellikleri


   Private label bir ürün veya bir hizmetler topluluğunu başka bir şirketin telif hakları veya markası ile o şirket adına üretmektir. Daha çok geniş segmente sahip zincir marketler tarafından pazarda yerleşik olarak bulunan ve belirli güce sahip ürün markaları ile rekabet edebilmenin en net şekli olarak konumlandırılır. Alternatif bir maliyet çözümünü beraberinde getirdiği için ulusal veya bölgesel satış hedeflerine ulaşabilmek için etkili bir yoldur. Market ihtiyaçları bakımından private label uzun vadeli satış beklentilerini karşılamak açısından uygun fiyat ve kalite bileşkesi ile güçlü bir tüketim etkisini beraberinde getirmektedir. Private label uygulamalarının ana hedefi satış eğilimlerinin oluşması olarak nitelenebilir. Böylelikle istediğiniz tasarımda ürün üreterek çeşitliliğinizi arttırıyoruz.

   Yaprak Sayısı :

   İstediğiniz özelliklerde ve
   Kendi Markanızda;

   Yaprak Ölçüsü :
   Ambalaj Ölçüsü :
   Ambalaj :
   Baskı :

     

    Ürün Görselleri


     

   • Barcode: 0
Private Label Kutu Mendil ecotissue